Vrátenie tovaru v 14denné lehote

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14denné lehote?

pade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektoré z našich kamenných predajní.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedení IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.

Ako tovar vrátiť?

1) Vrátenie tovaru na predajni
Tovar je možné vrátiť na všetkých našich pobočkách, okrem predajní v Prahe. Na predajniach v Prahe je možné vrátiť len tovar značky Sportalm, a to len po predchádzajúcej telefonickej dohode. Peniaze Vám budú vrátené späť na Vami uvedený bankový účet, v prípade platby kartou, späť na Vašu platobnú kartu, a to do 14 dní od doručenia tovaru na našu predajňu. Vrátenie peňazí v hotovosti nie je možné. Ďakujeme za pochopenie.
Zoznam predajní a ich kontakty nájdete TU >>


2) Vrátenie tovaru poštou či iným prepravcom
Tovar nám zašlite spolu s vyplneným formulárom TU >> na adresu prevádzky uvedenú na faktúre.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný) . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho, v prípade platby kartou, späť na Vašu platobnú kartu,

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

V oboch prípadoch priložte Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Výmena tovaru

Výmena tovaru nie je možná. V prípade záujmu o výmenu Vás poprosíme o vrátenie tovaru a vytvorenie novej objednávky.

Je dobré vedieť

Obal nie je nutný
Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má DAVID Sport Harrachov s.r.o. právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Tovar si môžete vyskúšať
Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať spoločnosť DAVID Sport Harrachov s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Nedodržanie 14 dennej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.

Najlepšie možnosťou je zaslanie vyplneného Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.

Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť predovšetkým od zmluvy:

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté.

Stručný prehľad na záver

Dôležitý dokument na stiahnutie

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Hľadať: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené