Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti David Sport Harrachov s.r.o. so sídlom 512 46 Harrachov 222 IČ: 28380746 zapísaná vo verejnom registri vedenom na mestskom súde v Prahe, oddiel C vložka 137493 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, email, telefónne číslo. Ostatné údaje sú nepovinné.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom využívania výhod súvisiacich s registráciou. Tieto údaje budú Správcom spracované na dobu trvania registrácie. Pokiaľ dôjde k ukončeniu registrácie, budú dáta uchované na nevyhnutne dlhý čas pre vysporiadanie vzťahov, najdlhšie však 60 dní.

2. Svoj vyššie uvedený súhlas kedykoľvek môžete odvolať po prihlásení do užívateľského účtu a stlačením "Odoslať žiadosť" o vymazanie účtu alebo emailom na info@davidsport.cz

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • poskytovatelia IT služieb
  • externý dopravcovia (PPL, DPD, Česká pošta a pod.)
  • poskytovatelia online platobných riešení

4. Spoločnosť nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.